post title
  • openbaar
  • en privé

Competenties beheren in de zorg

Wij willen de beste zorg leveren. Nu, en in de toekomst. Dat vraagt om gekwalificeerde medewerkers en een organisatie die hen de ruimte geeft om competenties te onderhouden en verwerven.

Elke medewerker moet zijn competenties inzichtelijk kunnen maken voor patiënt, werkgever en overheid.

De groeiende papierberg van certificaten, diploma's en andere documenten die je altijd weer meesleept, kopieert of afgeeft is niet meer van deze tijd. Dat willen we anders gaan organiseren.

Iedere werknemer krijgt een persoonlijk online portfolio. Een digitaal dossier waarin alle relevante informatie samenkomt.