post title
  • openbaar
  • en privé

Online competenties beheren

Een digitale representatie van jezelf! Gebruik je eigen documenten en afbeeldingen om een compleet beeld van jezelf op te tekenen in een uitgebreide online omgeving. Je geeft zelf aan wie je portfolio mag bekijken en via verschillende overzichten en rapporten houd je je voortgang bij. Het OnlinePortfolio is het scherpstgeprijsde digitale portfolio.

Al uw competenties in beeld voor slechts 1 euro per maand!

Het portfolio kan een belangrijk instrument zijn binnen het proces van integrale leerlingbegeleiding. De leerling geeft met het portfolio zelf inzicht in het verloop van zijn leerlingproces. Dit levert de docent of mentor waardevolle informatie om de leerling te bevragen en te adviseren, te steunen en te sturen. De docent of mentor die regelmatig het portfolio raadpleegt, kan tijdig zwaktes en problemen signaleren. Daarmee is het portfolio tevens een uitermate geschikt middel om uitval te voorkomen. Verder kan het portfolio een cruciale rol spelen in het kader van leerwerktrajecten.