post title
  • plan
  • ontwikkeling

Voldoen aan de WETBio

De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) is een Nederlandse onderwijswet waarin de competentie (bekwaamheid) van de onderwijsprofessional wordt uitgedrukt in bekwaamheidseisen en waarin wordt uitgelegd hoe deze gedurende de gehele loopbaan dient te worden onderhouden. Onderwijsinstellingen hebben de plicht om hun onderwijsprofessionals hiertoe in staat te stellen. De wet BIO geldt niet voor alle onderwijsprofessionals maar alleen voor onderwijzers en onderwijsassistenten in alle onderwijsniveaus, uitgezonderd het hoger onderwijs. Daarnaast is de wet van toepassing op onderwijsmanagers in het basisonderwijs; de schoolleiders.

De beschrijving van het profiel van een onderwijsprofessional wordt in de wet BIO door middel van een gewenst basispakket competenties of bekwaamheden uitgedrukt.

Al uw competenties in beeld voor slechts 1 euro per maand!

Het door Gerrows ontwikkelde Online Portfolio maakt alle benodigde competenties inzichtelijk. Diploma's en andere documenten kunnen worden toegevoegd. Elk Gerrows Portfolio product bevat standaard een compleet Curriculum Vitae (CV) en de optie om berichten tussen gebruikers uit te wisselen.